Nauta Shiprepair yard

Historia firmy w skrócie

Po II Wojnie Światowej

history_foto_5-3.jpg

Podczas wojny Stocznia Rybacka służyła jako warsztaty szkolne dla Gdyńskiej Stoczni, zajętej przez okupanta i zamienionej na bazę remontową hitlerowskiej Kriegs Marine. Bilans powojennych strat okazał się dla miasta i Stoczni tragiczny. Maszyny i urządzenia zostały zniszczone w około 98,5%, natomiast budynki i budowle w ponad 60%. W okresie powojennym na dzisiejszych terenach Nauty działały trzy firmy: Zakład Złomowania Wraków, Remontowa Obsługa Statków podporządkowana przedsiębiorstwu Gdynia - American Line oraz Stocznia Rybacka podległa tak jak przed wojną Morskiemu Instytutowi Rybackiemu. Z połączenia tych dwóch ostatnich firm na mocy Rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 2 grudnia 1952 powstało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Gdyńska Stocznia Remontowa, podległe Centralnemu Zarządowi Morskich Stoczni Remontowych. Początkowo przedsiębiorstwo zajmowało się remontami jednostek rybackich i technicznych oraz budową małych statków rybackich. Dzięki pomocy państwa Stocznię wyposażono w nowy slip, który pozwalał na wodowanie kadłubów do 150 m długości oraz pierwszy dok pływający o udźwigu 1200 ton. Także w latach 60-tych tempo rozwoju firmy było wyraźnie zauważalne. Oddano nowe hale i budynki administracyjno-produkcyjne oraz hotel robotniczy. Zakupiono dwa doki o nośności 3500 i 4500 ton. Wyremontowano i wyposażono w nowe dźwigi Nabrzeże Śląskie. W 1965 roku na podstawie decyzji Ministra Oświaty utworzono Przyzakładową Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących (zamknięta w 1999r.), a w 1976 Minister Przemysłu Ciężkiego powołał Przyzakładowe Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących (zamknięte w 1983r.).

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl