Nauta Shiprepair yard

Historia firmy w skrócie

Lata 1970-1990

history_foto_6-3.jpg

W roku 1976, czyli w 50-tą rocznicę nadania Gdyni praw miejskich, przywrócona została przedsiębiorstwu jej przedwojenna nazwa "NAUTA". Jednocześnie Rada Państwa nadała Stoczni za wybitne zasługi Order Sztandaru Pracy I klasy. Lata 70-te okazały się niezwykle korzystne dla rozwoju Stoczni. Wprowadzone wówczas nowoczesne technologie przy jednoczesnej rozbudowie infrastruktury i zaplecza naukowego spowodowały, iż Stocznia na dobre stała się trwałym ogniwem polskiej gospodarki morskiej. Na rynku światowym Stocznia pojawiła się w 1973r. w wyniku nawiązania współpracy kooperacyjnej z Holandią, Włochami i innymi krajami zachodnimi. Statystyki podają, iż na początku lat 80-tych 60% produkcji kierowanych było na export, głównie na rynek rosyjski i udział ten stale wzrastał. Dlatego też opracowano koncepcję modernizacji Stoczni, która przewidywała rozbudowę i docelowe włączenie nowych terenów do jej obszaru. Niestety projekty te nigdy nie doczekały się realizacji. Konieczność dostosowania się Stoczni do nowych i trudnych warunków gospodarki rynkowej w latach 90-tych wymagało podjęcia trudnych decyzji w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Rozpoczęto intensywne działania w obszarze organizacji, zarządzania i finansów. Po załamaniu się rynku rosyjskiego nastąpiła reorientacja sprzedaży na rynki zachodnie. Ze struktury macierzystej zakładu wyodrębniono w latach 1997-2003 trzynaście samodzielnych podmiotów gospodarczych, które obecnie są kooperantami przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez Stocznię oraz dzięki powiązaniu kapitałowemu z nią wchodzą w skład Grupy "Nauta".

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl