Nauta Shiprepair yard

Historia firmy w skrócie

Przekształcenia i czasy obecne

front_teren01.jpg

Na początku roku 1999 dokonano zmiany formy prawnej. W wyniku przeprowadzonej przez Ministra Skarbu Państwa komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiło przekształcenie Stoczni w spółkę akcyjną "Stocznia Remontowa "Nauta" S.A. Stocznia w dniu 1 stycznia 1986r. otrzymała status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, a na mocy Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaliczono ją do grona spółek państwowego potencjału obronnego wykonujących prace na potrzeby bezpieczeństwa obronności kraju. Ponadto została zakwalifikowana w dniu 1 lutego 2002r. przez Radę Ministrów do grona przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Zaznaczyć należy, iż obok produkcji cywilnej Stocznia wcześniej już wykonywała prace z zakresu remontów i budowy okrętów wojennych. Dla Marynarki Wojennej RP i Straży Granicznej RP Stocznia zbudowała kilkanaście holowników oraz wykonała szereg remontów okrętów, były to m.in. niszczyciel ORP "Warszawa", okręty podwodne ORP "Orzeł", "Wilk", "Dzik", okręt hydrograficzny ORP"Kopernik", okręty desantowe i inne. Dla Marynarki Wojennej b. ZSSR i Federacji Rosyjskiej Stocznia wyremontowała ponad 255 różnych typów okrętów wojennych.

W sumie dorobek powojennej Nauty liczony jest w kilkunastu tysiącach remontów różnego typu statków, budową ponad 400-stu małych i średnich jednostek floty rybackiej i technicznej (np. trawlery, holowniki, lodołamacze, pogłębiarki, szalandy i statki pożarnicze). Ponadto Stocznia wyspecjalizowała się w skomplikowanych przebudowach (ponad 80), podczas których oprócz zmiany długości i szerokości kadłuba, kompleksowej wymiany wyposażenia następuje ostatecznie zmiana rodzaju jednostki.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl