Nauta Shiprepair yard

2017

20.11.2017

Wodowanie w Stoczni Nauta

17 listopada Stocznia Nauta zwodowała kolejny częściowo wyposażony statek rybacki dla duńskiego odbiorcy. Było to szóste w tym roku wodowanie w Zakładzie Nowych Budów w Gdańsku.

CLIPPERTON, który oznaczony jest numerem budowy B-438, to trawler do połowów pelagicznych. Zwodowany statek ma 63 m długości i prawie 13 m szerokości. Zanurzenie jednostki wynosi 5,5 m. Finalnym odbiorcą statku będzie szwedzki armator – B-C Pelagic AB.

12.09.2017

Nauta z nowym kontraktem. W stoczni przebudują jednostkę Vole au Vent.

Nauta pozyskała nowego kontrahenta – stocznia przebuduje i dostosuje do nowego kontraktu jednostkę Vole au Vent należącą do jednego z największych armatorów, realizującego między innymi prace pogłębiarskie - grupy Jan De Nul.

Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. podpisała dziś kontrakt z jedną z czołowych firm specjalizujących się w pracach podwodnych, takich jak pogłębianie, a także instalacja rur i kabli na dnie morskim oraz instalacja farm wiatrowych – Jan De Nul. Realizacja prestiżowego kontraktu plasuje Stocznię Nauta poprzez fundusz MARS będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej w czołówce europejskich stoczni zajmujących się skomplikowanymi przebudowami.

10.08.2017

Oświadczenie w sprawie jednostki naukowo-badawczej oceanograf

(Oświadczenie z dnia 9 sierpnia 2017r w związku z publikacją artykułu „Trafiony czy zatopiony?” w magazynie „Polityka” nr 32 (3122), 9.08-15.07.2017)

Stocznia Remontowa Nauta jest gotowa do tego, by przekazać Zamawiającemu jednostkę naukowo-badawczą m/v Oceanograf. Zgodnie z przyjętą na rynku praktyką może to nastąpić po otrzymaniu protokołu odbioru statku. Jednak takiego pokwitowania odmawia Uniwersytet Gdański. Armator nie wypłacił także ostatniej transzy ceny kontraktowej, co jest warunkiem niezbędnym do wydania przedmiotu zamówienia. Stocznia od końca września 2016 r. występowała do zamawiającego o wypłatę bezspornej części ceny, jednak nie przyniosło to żadnych rezultatów. Ponadto Uniwersytet, mimo nieodebrania statku, chciał zarejestrować go jako swoją własność.

05.06.2017

Nauta zwodowała trawler rybacki

2 czerwca w Zakładzie Nowych Budów Stoczni Remontowej Nauta w Gdańsku zwodowany został częściowo wyposażony trawler dla duńskiego odbiorcy. Rockall to trzeci statek zwodowany w Naucie od początku roku i dziesiąty dla Karstensens Skibsvaerft AS.

28.04.2017

Przechył doku w Stoczni Nauta – sytuacja jest opanowana

Sytuacja po przechyleniu doku nr 1 w Stoczni Remontowej Nauta jest opanowana. Pracownicy Stoczni są bezpieczni. Pozycja doku i umieszczonego w nim statku jest ustabilizowana.

Wczoraj w nocy prace rozpoczął  pojazd podwodny, którego zadaniem było sprawdzenie  warunków pod dokiem - eksploracja dna morskiego wciąż trwa. Obecnie na miejscu pracuje zespół ekspertów, który monitoruje sytuację i bada przyczyny zdarzenia oraz rozpoczął planowanie operacji podnoszenia doku i jednostki z wody.

Jeszcze dziś do Stoczni przyjadą specjalistyczne firmy, które ocenią optymalne rozwiązania dotyczące operacji związanej z podniesieniem doku z wody.

W działaniach ratunkowych uczestniczyła Portowa Straż Pożarna Portu Gdynia, która rozstawia zapory w celu zabezpieczenia ewentualnego wycieku ze statku, oraz zespół nurków, dokonujący inspekcji na miejscu zdarzenia.


03.04.2017

Nauta zwodowała kolejny statek rybacki

31 marca Stocznia Remontowa Nauta S.A. zwodowała kolejny, częściowo wyposażony, statek rybacki dla duńskiego klienta Karstensens Skibsvaerft AS. M/V AINE będzie operował na wodach Morza Północnego.

22.02.2017

Jeden z najsilniejszych trawlerów na świecie zwodowany w Naucie

21 lutego w Zakładzie Nowych Budów Stoczni Nauta w Gdańsku odbyło się wodowanie częściowo wyposażonego trawlera rybackiego – Voyager. Będzie to jedna z najsilniejszych jednostek w swojej klasie na świecie.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl