Nauta Shiprepair yard

M/V “Transgard”

Konwersja Ro-Ro na samochodowiec

Jednostka "Transgard" została zbudowana w 1996 roku przez Stocznię Umoe Sterkoder A/S Kristiansund jako kontenerowiec ro-ro. W roku 2004 Stocznia Remontowa "Nauta" S.A. podpisała kontrakt z Armatorem Bror Hussel Chartering na przebudowę jednostki "Transgard", która miała polegać na zwiększeniu przestrzeni zamkniętej poprzez dobudowanie czterech pokładów samochodowych. Głównym celem przebudowy było zwiększenie ładowności jednostki.

transgard-przed-przebudowa_1996_1.jpg
transgard-po-przebudowie-1.jpg

Projekt został zrealizowany w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną przez firmę Rolls - Royce Marine AS pod nadzorem Lloyd Register of Shipping. Przebudowa jednostki została zrealizowana w całości przy nabrzeżu S.R. "Nauta" S.A. bez konieczności dokowania. W związku z tym niezbędna była ciągła obsługa konstrukcyjno - technologiczna celem zapewnienia stateczności oraz odpowiednich momentów gnących podczas poszczególnych operacji spawania poprzez odpowiednie balastowanie statku.

Zakres przebudowy statku

  • W ramach przebudowy wykonano konstrukcje stalowe o wadze 850 ton. Konstrukcję (nadbudówka z pokładami samochodowymi) umieszczono za istniejącą nadbudówką z mostkiem nawigacyjnym na dziobie aż do pawęży rufowej.
  • Nowa nadbudówka została sprefabrykowana jako sześć bloków o całkowitej długości 106 m. Bloki zbudowane z cienkościennych blach (o grubości od 5,5 do 8,0mm) zostały zamontowane na jednostce zacumowanej przy nadbrzeżu bez konieczności dokowania jednostki.
  • Powierzchnia powstałych pokładów wynosi: 1900 m2 na pokładzie nr 1; 2030 m2 na pokładzie nr 2; 2050 m2 na pokładzie nr 3; 1940 m2 na pokładzie nr 4 oraz 1085 m2 na nowym pokładzie garażu. Zwiększyło to całkowitą powierzchnię pokładów do 12 015 m2, czyli aż o 235%.Na nowych pokładach można przewozić do 1200 samochodów, zwiększając możliwość przewozu do 1480 CEU (Car Equivalent Units).Podczas przebudowy nie modyfikowano istniejącego wyposażenia załadunku, składającego się z 2 drzwi rufowych/ramp Mac Gregor, z dużymi drzwiami ( prawa burta) mającymi po otwarciu 14,1 m szerokości i 5,3 m wysokości umożliwiając ładowanie pojazdów o wadze do 60 ton. Rampa umożliwia dostęp na pokład główny, skąd kolejna rampa ruchoma prowadzi do tanktopu. Mniejsze drzwi rufowe (lewa burta) oraz rampa (o ładowności 55 ton) otwiera się na szerokość 4,7 m i wysokość 7 m i prowadzi do poprzedniego pokładu otwartego.
  • Podczas przebudowy wymieniono 30 tonową przekładnię silnika głównego. Nowe urządzenie zamontowano oraz ustawiono w linii całego wału napędowego. Dodatkowo wymieniono 5 km różnych kabli, 2 km przewodów hydraulicznych oraz rurociągów. Nowa nadbudówka spowodowała zwiększenie się powierzchni malarskiej do około 30 000 m2.

Czas przebudowy 126 dni. Największą trudnością w realizacji projektu było zachowanie tolerancji prostoliniowości pokładów samochodowych. M/V "Transgard" po przebudowie pracuje dla UECC Grimsby jako jednostka do przewozu samochodów.

Główne wymiary jednostki

  Przed Po przebudowie
Długość całkowita 138,5 m 138,5 m
Długość między pionami 128,0 m 128,0 m
Szerokość 22,65 m 22,65 m
Wysokość do pokładu otwartego 14,75 m 25,64 m
Wysokość do pokładu 1 (stary pokład otwarty) - 14,75 m
Wysokość do pokładu głównego 8,65 m 8,65 m
Wysokość do tank topu 3,00 m 3,00 m
Zanurzenie letnie - 7,07 m
Pojemność Brutto 10 570 m3 18 979 m3
Pojemność Netto 3 171 m3 5 694 m3
Nośność 7 629 t 6 165 t
Powierzchnia pokładów 4 750 m2 12 015 m2
Ładowność 96 trailers (40') 1 480 CUE
Prędkość 20 knots 20 knots
Klasa Finnish/Swedish 1A super ice class
© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl