Nauta Shiprepair yard

Historia firmy w skrócie

Początki

history_foto_4-1.jpg

Historia Stoczni Remontowej Nauta S.A. rozpoczyna się w latach dwudziestych XX wieku i jest nierozłącznie związana z budową miasta i portu w Gdyni.

Już w 1922 roku Franciszek Letke otwiera w pobliżu obecnej ul. Waszyngtona pierwszy warsztat zajmujący się budową kutrów i łodzi rybackich. Oficjalnie za datę powstania firmy przyjmuje się dzień 7 października 1926 roku, kiedy to Rada Miejska w Gdyni podjęła uchwałę o budowie przemysłu stoczniowego. W dniu 9 maja 1927 grono polskich inżynierów w osobach Witolda i Zygmunta Andruszkiewicza, Stanisława Kisiela oraz Samuela Elpera założyło prywatne przedsiębiorstwo o nazwie "Nauta" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zlokalizowaną u nasady Nabrzeża Śląskiego. Jednak 31 grudnia 1927 roku wskutek bankructwa spółki, obiekty "Nauty" zostały przejęte przez nową spółkę akcyjną "Stocznia Gdyńska". W październiku 1928 roku76% akcji nowej stoczni wykupiła konkurentka tj. Stocznia Gdańska (zarządzana przez międzynarodowe towarzystwo The International Shipbuilding and Engineering Co Ltd). Niestety w marcu 1936 roku Akcjonariusze Stoczni Gdańskiej podjęli uchwałę o likwidacji w ciągu 3-miesięcy Stoczni w Gdyni. Na szczęście, dzięki pomocy prasy, władz miejskich i innych instytucji lokalnych oraz państwowych nie zrealizowano tego zamiaru. Gmina wykupiła wszystkie akcje zagranicznego inwestora i uchylono decyzję o jej likwidacji.

W roku 1935 ciesielsko-stolarskie warsztaty F. Letkego zostały przejęte przez Morski Instytut Rybacki, który na ich bazie utworzył przedsiębiorstwo "Morski Instytut Rybacki - Stocznia Rybacka". Przekształcona w 1938 w spółkę z o.o. Stocznia Rybacka zatrudniała 120 ludzi. Do wybuchu II wojny światowej zbudowano w niej i zwodowano około 30-stu jednostek, głównie kutrów rybackich i łodzi ratunkowych oraz remontowano okręty Polskiej Marynarki Wojennej.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl