Nauta Shiprepair yard

Jednostka badawcza dla Uniwersytetu Gdańskiego

W dniu 11.01.2013 Konsorcjum w składzie Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. (Lider Konsorcjum) wraz ze stocznią CRIST S.A. (Partner) zawarła z Uniwersytetem Gdańskim umowę na wykonanie projektu techniczno – klasyfikacyjny oraz budowę specjalistycznego statku naukowo – badawczego dla potrzeb Instytutu Oceanografii UG.

Powyższa jednostka to specjalistyczny katamaran naukowo – badawczy przeznaczony do interdyscyplinarnych badań morza oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Będzie to konstrukcja stalowa całkowicie spawana z dużym pokładem roboczym w części rufowej wyposażonym w dźwig i suwnice. W skład jednostki wejdzie część hotelowo – dydaktyczna dla 20 osób z nowoczesnymi laboratoriami.

Jednostka posiadać będzie w innowacyjny system pędników typu diesel – electric oraz pozycjonowania dynamicznego klasy DP1. Autonomiczność jednostki wyniesie 21 dni. Projekt realizowany będzie pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzyma klasę:
*KM SPECIAL PURPOSE VESSEL I E AUT DP1

ug-catamaran_oceanograf_io_ug.jpg
ug-catamaran_photo1.jpg
ug-catamaran_photo2.jpg
ug-catamaran_podpisanie.jpg

Wymiary i parametry główne statku

Długość całkowita Lc=maks.40,00m
Długość między pionami Lpp=35,25m
Szerokość konstrukcyjna Bk=14,00m
Wysokość boczna H= 3,80m
Wysokość do pokładu górnego H1= 6,55m
Zanurzenie konstrukcyjne T= 1,80m
Zanurzenie maksymalne Tmax= 2,00m
Wyporność dla zanurzenia 1,80m DT= ok.475t
Wyporność dla zanurzenia 2,00m Dmax= ok.529t
© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl