Nauta Shiprepair yard
Dyrektor Działu Handlu i Realizacji Projektów

Wiesław Badura
t: +48 58 621 2244
k: +48 600 496 397
e: wbaduranautapl

Handlowcy (remonty):

Messaoud Benagdi
t: +48 58 621 2544
e: mbenagdinautapl

Marcin Bakłażec
t: +48 58 621 2202
e: mbaklazecnautapl

Marek Kostępski
t: +48 58 621 2536
e: mkostepskinautapl

Wojciech Małkowski
t: +48 58 621 2523
e: wmalkowskinautapl

Andrzej Migdał
t: +48 58 621 2537
e: amigdalnautapl

Emil Vasiliu
t: +48 58 621 2138
e: evasiliunautapl

Jarosław Staluszka
t: +48 58 621 2522
e: jstaluszkanautapl

Włodzimierz Kłusek
t. +48 58 621 22 04
e: vkluseknautapl

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl