Nauta Shiprepair yard

M/V “Osprey Explorer” and “Hawk Explorer”

Konwersja na sejsmiczne statki badawcze

Oba statki zostały przebudowane w Stoczni Remontowej NAUTA w Gdyni w 2006 r. ze statku zaopatrzeniowego i trawlera na jednostki badawcze.

M/V “Osprey Explorer” (ex Gepard)

osprey-explorer.jpg

Osprey Explorer

Jednostka "Gepard" została zbudowana w 1985r. w Stoczni Gdańskiej, jako statek dostawczy. Statek posiadał nadbudówkę z mostkiem nawigacyjnym w części dziobowej oraz siłownię maszynową na śródokręciu. Wyposażony był w windy holownicze i żuraw pokładowy. Na pokładzie "Geparda", którego zmieniono na statek ratowniczy zainstalowano dwa agregaty pianotwórcze i kilka dział wodnych oraz pompę ssącą wody morskiej napędzaną silnikiem Diesla. W 2006r. jednostka ta została przebudowana w Stoczni Remontowej "Nauta" S.A. w Gdyni. Po przebudowie "Osprey Explorer' stał się jednostką badawczo-sejsmiczną.

Wymiary główne statku:
Długość całkowita 81,16 m
Długość między pionami 71,45 m
Zanurzenie 7,20 m
Szerokość 15,96 m

Przebudowa polegała na przystosowaniu jednostki do nowych zadań postawionych przez Armatora. W części rufowej statku dodano konstrukcję pokładu hangaru wraz z lądowiskiem helikopterowym. Przebudowa została wykonana według projektu Vik & Sandvik zgodnie z wymogami klasyfikatora DNV. Statek uzyskał klasę DNV +1A1 ICE - 1C HELI. W ramach przebudowy na statek badawczy na pokładzie jednostki zainstalowano 3 wysokociśnieniowe kompresory powietrza wraz z ich napędem. Dodatkowo na pokładzie hangaru zamontowano windy hydrauliczne wysokociśnieniowe oraz windy dla wyposażenia sejsmicznego. Przebudowano też nadbudówkę, zwiększając jej wielkość o 6 pomieszczeń załogowych oraz specjalne pomieszczenia badawcze i magazynki. W czasie przebudowy zużyto 200 ton nowej stali, a pierwotnie planowany zakres prac zwiększył się ponad dwukrotnie i objął także systemy ogólne statku.

Zakres przebudowy

 • dostosowanie jednostki do wymogów konwencji SOLAS,
 • przebudowę systemów rurarskich do nowych potrzeb,
 • przebudowę instalacji elektrycznej,
 • podłączenie nowej prądnicy do silnika Diesla, dawniej napędzającego pompę ssącą wody morskiej,
 • montaż systemu sieci komputerowej oraz łączności,
 • zwiększenie powierzchni mieszkalnych, biurowych i laboratoryjnych poprzez powiększenie nadbudówki,
 • odnowienia pomieszczeń mieszkalnych,
 • unowocześnienia mostka nawigacyjnego,
 • położenie instalacji p.poż, pianowej oraz CO2,
 • położenie instalacji wysokociśnieniowej sprężonego powietrza,
 • zamontowanie dźwigu pokładowego oraz żurawia łodzi MOB.
 • Dokumentacja rysunkowa i technologiczna dotycząca tej przebudowy została wykonana także wykonana w Dziale Technicznej Obsługi Projektów Stoczni.

M/V “Hawk Explorer”

hawk-explorer.jpg

Hawk Explorer

Statek Hawk Explorer został przebudowany w Stoczni w roku 2006. W wyniku przebudowy wykonano konwersję z trawlera rufowego na specjalistyczną jednostkę badawczo - sejsmiczną. Jednostka została zbudowana w roku 1984 w Norwegii i przez 21 lat służyła Armatorom Islandzkim i z Wysp Owczych do połowu ryb i krewetek. W roku 2005 statek został zakupiony przez obecnego Armatora "Geobird Management" celem dokonania przebudowy.

Wymiary główne statku:
Długość całkowita 66 m
Szerokość 14,4 m
Zanurzenie 8,25 m
Ładowność brutto 2273
Ładowność netto 884

Przebudowa polegała na przystosowaniu jednostki do nowych zadań postawionych przez Armatora. W części rufowej statku dobudowano konstrukcję pokładu hangaru wraz z lądowiskiem helikopterowym. Na pokładzie jednostki zainstalowano 2 wysokociśnieniowe kompresory powietrza wraz z ich napędem. Dodatkowo na pokładzie hangaru oraz w studni windy kablowej na poziomie tanktopu zbiorników dennych zamontowano windy hydrauliczne wysokociśnieniowe oraz windy dla wyposażenia sejsmicznego. W przebudowanej nadbudówce powstały także specjalne pomieszczenia badawcze. Założony w pierwotnym planie zakres prac zwiększył się dwukrotnie i objął także systemy ogólne statku.

Zakres przebudowy

 • dostosowanie jednostki do wymogów konwencji SOLAS,
 • przebudowę systemów rurarskich do nowych potrzeb,
 • przebudowę instalacji elektrycznej,
 • montaż systemu sieci komputerowej oraz łączności wraz z nadzorem telewizyjnym,
 • zwiększenie powierzchni mieszkalno-biurowych i laboratoryjnych poprzez powiększenie nadbudówki,
 • odnowienie pomieszczeń mieszkalnych,
 • unowocześnienie mostka nawigacyjnego,
 • położenie instalacji p.poż oraz sytemu FM-200, Flexi Fog oraz lokalnie instalację CO2,
 • położenie instalacji wysokociśnieniowej sprężonego powietrza,
 • zamontowanie dźwigu pokładowego oraz żurawia łodzi MOB.

Przebudowę wykonano pod nadzorem Det Norske Veritas w oparciu o dokumentację konstrukcyjną przygotowaną przez firmę "Vik-Sandvik", do której biuro konstrukcyjne Stoczni wykonało niezbędną dokumentację warsztatową. Dokumentacja rysunkowa i technologiczna dotycząca tej przebudowy została częściowo wykonana także w Dziale Technicznej Obsługi Projektów Stoczni. Po przebudowie "Hawk Explorer" uzyskał klasę DNV +1A1 ICE-1C HELI.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl