Nauta Shiprepair yard

Polityka Jakości

Świadomi, że zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem trwałego powodzenia w realizowaniu naszych wyrobów i usług, następujące zasady postępowania uczyniliśmy elementami naszej strategii:

Kierownictwo zapewnia środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i skutecznym funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością. W imieniu Zarządu i wszystkich pracowników przyjmujemy odpowiedzialność za realizację polityki jakości podczas realizowanych projektów.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Stocznia „NAUTA” S.A. koncentruje się na działaniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ciągle doskonali System Zarządzania BHP. Realizując swoje zadania kierujemy się troską o zdrowie i życie pracowników własnych i podwykonawców. Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy gwarantuje sprawne i profesjonalne wykonanie zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez:

Poprzez realizację celów ogólnych i szczegółowych dążymy do stałej poprawy warunków pracy. Podstawowym naszym celem jest „ZERO” wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych.

Kierownictwo zapewnia środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i skutecznym funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W imieniu Zarządu i wszystkich pracowników przyjmujemy odpowiedzialność za realizację polityki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanych projektów.

Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa zapewnia, że w trakcie realizacji naszych wyrobów i usług zostaną spełnione wymagania i przepisy ochrony środowiska poprzez:

Kierownictwo zapewnia środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i skutecznym funkcjonowaniem systemu ochrony środowiska. W imieniu Zarządu i wszystkich pracowników przyjmujemy odpowiedzialność za realizację polityki środowiska podczas realizowanych projektów.

Polityka Wewnętrznego Systemu Kontroli

Świadomi, że zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem trwałego powodzenia naszej firmy, uczyniliśmy elementami strategii Stoczni następujące zasady postępowania przy obrocie wyrobami strategicznymi:

Polityka Antyalkoholowa i Antynarkotykowa

Świadomi, że zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem trwałego powodzenia naszej firmy oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy naszym pracownikom, podwykonawcom, gościom, przedstawicielom klienta określiliśmy politykę, która podkreśla, iż:
Nie można wnosić na teren Stoczni żadnych napojów alkoholowych, środków odurzających bądź podobnych;

Kierownictwo Stoczni zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków do realizacji „Polityki Antyalkoholowej i Antynarkotykowej”.

W imieniu Zarządu i wszystkich pracowników przyjmujemy odpowiedzialność za realizację polityki środowiska podczas realizowanych projektów.
 

Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom

Zarząd Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. świadomy odpowiedzialności za budowę środowiska pracy wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć, wykrywania i zapobiegania nadużyciom oraz minimalizację ich negatywnych skutków, ustanawia zgodną z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi, niniejszą Politykę:

Odpowiedzialność za budowę środowiska pracy wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz minimalizację ich negatywnych skutków leży po stronie Zarządu Stoczni oraz każdego Kierownika Komórki Organizacyjnej Stoczni.

Pliki do pobrania

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl