Nauta Shiprepair yard

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Nauta Motor

Zgromadzenie Wspólników MOTOR NAUTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki MOTOR NAUTA Sp. z o.o.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl