Nauta Shiprepair yard

M/V “Ya Toivo”

Przebudowa na statek do poszukiwania diamentów


MV Ya Toivo

Statek został zbudowany w latach 80-tych w Wielkiej Brytanii dla Marynarki Wojennej Królestwa Wielkiej Brytanii.

Statek pierwotnie służący do ratownictwa i wspomagania atomowych łodzi podwodnych został przebudowany w Stoczni Remontowej "Nauta" S.A na tzw. diamentowiec, czyli jednostkę zajmującą się poszukiwaniem i wydobywaniem diamentów z dna morskiego, z maszynownią na rufie, pomieszczeniami mieszkalnymi, nadbudówką i sterówką w części dziobowej.

Podczas postoju jednostki na wodzie odpalono konstrukcję statku przewidzianą do złomowania, jak pokładówki z lewej i prawej burty pomiędzy nadbudówką rufową i dziobową, część pokładówki rufowej na prawej burcie. Zdemontowano również konstrukcję ulegającą przebudowie, jaką był pokład helikoptera oraz zbędne odcinki instalacji okrętowej wraz z wyposażeniem.

W tym stanie statek osiągnął masę pozwalającą na zadokowanie go w doku 4500t, gdzie przeprowadzono remont pędników Voith-Schneidera, armatury dennej wraz z przeróbką skrzyń kingstonowych. Położono także grunt czasowej ochrony na kadłubie statku. Po zejściu statku z doku i zacumowaniu go przy nabrzeżu, na pokładzie dziobówki został ustawiony, zdemontowany wcześniej i przebudowany pokład helikoptera, zamontowano przedłużenie sterówki i nową bramownicę rufową. Po tak częściowym wyposażeniu statku został on przeholowany na dok o szerokości 26 m. Tam wykonano część prac związanych z jego poszerzeniem. Polegały one na zamontowaniu wcześniej wykonanych sekcji przestrzennych (sponsonów) z położonym gruntem do czasowej ochrony, składających się z pokładów, grodzi poprzecznych i burt poszerzających kadłub statku o 3 m z każdej burty. Po zakończeniu prac kadłubowych i po pomalowaniu jednostkę zwodowano. Statek ustawiono przy nabrzeżu i kontynuowano prace związane z montażem dalszych części sekcji przestrzennych - sponsonów (powyżej pokładu nr 2), montażem fundamentów, masztów, wyposażenia pokładowego oraz wykonano inne prace zgodnie ze specyfikacją Armatora. Również podczas postoju jednostki przy nabrzeżu została położona warstwa konserwacyjna sponsonów od wewnątrz oraz na burtach wewnętrznych.

Przebudowę wykonano pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego RINA ze stali okrętowej kategorii A. Nadzór ze strony Stoczni nad przebudową jednostki pod kątem zabezpieczenia w dokumentację rysunkową, zabalastowania, zrównoważenia i zanurzenia statku przed i po przebudowie prowadził Dział Technicznej Obsługi Projektów. Za to zadanie Stocznia została uhonorowana przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej prestiżową nagrodą "Bursztynowe Jajko".

Wymiary główne statku

  Przed przedłużeniem Po przedłużeniu
Długość całkowita 134,00 m 134,00 m
Długość między pionami 127,00 m 127,00 m
Szerokość konstrukcyjna 18,00 m 24,00 m
Wysokość boczna 10,85 m 10,85 m
© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl