Nauta Shiprepair yard

M/V "Saga"

Przedłużanie pogłębiarki


MV Saga

Jednostka "SAGA" Jednostka została zbudowana w 1985r. w Holandii zgodnie z przepisami Towarzystwa Klasyfikacyjnego Bureau Veritas (BV). Jest to pogłębiarka morska, ssąca nasiębierna z dwoma pokładami, jedną ładownią na urobek, maszynownią i nadbudówką na rufie oraz maszynownią roboczą na dziobie. W 1999r. pogłębiarka została przebudowana w Stoczni Remontowej "Nauta" S.A. w Gdyni.

Jednym z elementów przebudowy było przedłużenie jednostki o 22,68 m przez zamontowanie cylindrycznej wstawki. Po zadokowaniu pogłębiarki i przecięciu jej, część dziobowa została wyholowana z doku i ustawiona przy nabrzeżu. Bloki wstawki zostały zbudowane na lądzie, a następnie przetransportowano je przenośnikiem pneumatycznym po wypoziomowanym dywaniku z blach tak, aby objął je swoim zasięgiem dźwig pływający. Po połączeniu bloków wstawki w całość i po zamontowaniu grodzi technologicznych i oprzyrządowania niezbędnego do dokładnego ustawienia wstawki względem części rufowej statku, zestawiono ją na wodę i przeholowano pod dok. Następnie wstawkę wciągnięto na dok i połączono z częścią rufową pogłębiarki. W dalszej kolejności na dok została wciągnięta część dziobowa jednostki i połączona z całością.

Dodatkowy zakres przebudowy

  • wykonanie i montaż klap dennych ładowni, siłowników wraz z cięgnami,
  • przedłużenie systemów rurarskich i instalacji elektrycznej,
  • położenie dodatkowego oświetlenia,
  • wykonanie i montaż torów jezdnych dźwigu pokładowego na wstawce,
  • przebudowa istniejących komór łańcuchowych na większe, kieszeni na kotwice wraz z kluzami kotwicznymi, kluzami łańcuchowymi, wymianą windy kotwicznej i łańcuchów,
  • przedłużenie rynny spustowej.

Przedłużenie jednostki wykonano pod nadzorem Bureau Veritas ze stali okrętowej kategorii A. Dokumentację rysunkową i technologiczną dotyczącą przebudowy m.in. zabalastowania, zrównoważenia i zanurzenia jednostki wykonano w Stoczni Remontowej "Nauta" S.A. w Gdyni.

Wymiary główne statku

  Przed przedłużeniem Po przedłużeniu
Długość całkowita 82,75 m 105,43 m
Długość między pionami 78,23 m 100,68 m
Szerokość konstrukcyjna 16,00 m 16,00 m
Wysokość do pokł. głównego 2 6,15 m 6,15 m
Wysokość do pokładu głównego 1 5,15 m 5,15 m
Zanurzenie 4,93 m 5,26 m
Głębokość kopania 27,00 m 27,00 m
Ilość klap dennych 18 szt. 30 szt.
Pojemność max. 2 400,00 m3 3 896 m3
Ładowność 2 572,00 t 4 331,00 t
© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl