Nauta Shiprepair yard

M/V “FAXI – RE 9″

Przedłużanie trawlera


MV Faxi Re 9

Jednostka "FAXI - RE 9" została zbudowana w 1987r. w Norwegii jako sejner do połowu okrężnicą. W 1991r. statek został przebudowany i przystosowany do trałowania dennego i pelagicznego, włokiem, jak też do łowienia okrężnicą. W 2000r. w S.R. "Nauta" w Gdyni statek uległ ponownej przebudowie.

Wymiary główne statku:
  Przed przedłużeniem Po przedłużeniu
Długość całkowita 53,60 m 60,40 m
Długość między pionami 47,20 m 60,40 m
Szerokość 11,00 m 11,00 m
Wysokość do pokł. głównego 5,60 m 5,60 m
Wys. do pokładu ochronnego 8,00 m 8,00 m
Zanurzenie pustego statku 3,50 m 3,50 m

Statek został przedłużony o 10,20 m przez zamontowanie wcześniej wykonanego bloku wstawki cylindrycznej. Po wprowadzeniu statku na dok, zdemontowaniu wału śrubowego ze śrubą napędową, płetwy steru i dyszy Korta, został on przecięty i część rufowa, przy pomocy wciągów pneumatycznych, została odsunięta od części dziobowej. Następnie wstawka została przetransportowana dźwigiem pływającym na miejsce zamontowania i ustawiona między rozsunięte połówki kadłuba statku. Blok wstawki został połączony i pospawany z częścią dziobową i rufową. Wcześniej, po rozsunięciu kadłuba statku, a przed zamontowaniem wstawki, wytransportowano z siłowni istniejący silnik główny i pomocniczy z lewej burty (silnik pomocniczy zamontowano później w ładowni), a także pozostałe wyposażenie maszynowni, które z uwagi na duże gabaryty nie mogły być wytransportowane przez szyb maszynowy.

Po zakończeniu głównych prac kadłubowych związanych z przedłużeniem, zamontowano wcześniej przygotowaną i podwieszoną do kadłuba, nową dolną część konstrukcji statku w rejonie maszynowni wraz z fundamentami silnika głównego, przekładni, prądnicy, a także tunelem rufowego steru strumieniowego. Po całkowitym pospawaniu kosza rufowego i sieciowni zamontowano dyszę Korta i stopę tylnicy oraz linię wałów ze śrubą napędową, trzon sterowy i płetwę steru. Po zejściu jednostki na wodę wstawiono do maszynowni przez otwór transportowy nowe urządzenia: przekładnię, prądnicę i silnik główny. Przebudowa objęła swoim zakresem także wydłużenie pokładu dziobówki o 3 m w kierunku rufy i zamontowanie nowego masztu dziobowego świateł nawigacyjnych. Zmieniono usytuowanie istniejących dźwigów na pokładzie ochronnym oraz zamontowano dodatkowy dźwig na tym pokładzie na prawej burcie. Przebudowie uległa sieciownia, pokład łodziowy i nadbudówka z lewej burty oraz część zbiorników dennych.

Stalowe konstrukcje wstawki wykonano pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego Det Norske Veritas (DNV) ze stali okrętowej kategorii A. Dokumentację rysunkową dotyczącą zabalastowania, zrównoważenia jednostki oraz dokumentację na oprzyrządowanie, jak uchwyty do transportu urządzeń siłownianych oraz uchwytów do przemieszczenia wstawki opracował Dział Technicznej Obsługi Projektów.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl