Nauta Shiprepair yard

M/V “Gute”

Przedłużenie statku Ro-Ro


MV Gute po konwersji

Jednostka "GUTE" Jednostka została zbudowana w 1979r. w Szwecji zgodnie z przepisami Lloyds Register of Shipping (LRS). Jest to statek pasażerski/RO-RO z rufowym i dziobowym systemem załadunku, dwoma pokładami, maszynownią i nadbudówką na rufie. W 2004r. statek został przebudowany w Stoczni Remontowej "Nauta" S.A. w Gdyni.

Wymiary główne statku:
  Przed przedłużeniem Po przedłużeniu
Długość całkowita 118,50 m 139,30 m
Długość między pionami 110,00 m 130,30 m
Szerokość konstrukcyjna 16,50 m 16,50 m
Wysokość do pokł. głównego 4,45 m 4,45 m
Wysokość do pokładu górnego 11,45 m 11,45 m
Zanurzenie rufowe 3,80 m 3,80 m

Jednym z elementów przebudowy jednostki było jej przedłużenie o 20,30 m poprzez zamontowanie wstawki. Po zadokowaniu jednostki i przecięciu jej, część dziobowa została, na ułożonych wcześniej ramach i belkach ślizgowych z użyciem teflonu, przesunięta na skraj doku i unieruchomiona. Następnie rozłączono instalacje zasilające dok z lądu, dok został odkotwiczony, przeholowany w pobliże nabrzeża i tam zacumowany. Kolejną operacją było ustawienie bloków wstawki pomiędzy rozsunięte części kadłuba statku przy użyciu dźwigu pływającego. Po tej operacji dok został ponownie przeholowany i zakotwiczony na miejscu głębi dokowej, a rozłączone wcześniej instalacje zostały zmontowane. Bloki wstawki zostały wyrównane, zestykowane ze sobą i pospawane. Po wypoziomowaniu wstawki przy użyciu strun i linii kontrolnych naniesionych na poszyciu burt, pokładach i dnie, wstawka została dosunięta do części rufowej statku i połączona z nią klamrami. Podobnie, po sprawdzeniu metodą geodezyjną prawidłowości ustawienia części dziobowej i wstawki względem siebie, część dziobowa została dosunięta do reszty kadłuba i zestykowana z nim. Do pozycjonowana części kadłuba i wstawki użyto siłowników hydraulicznych w układzie zblokowanym z centralnym systemem sterowania.

Oprócz przedłużenia zakres przebudowy objął także:

  • wzmocnienie dna podwójnego istniejącego kadłuba,
  • montaż nowej łodzi MOP wraz z żurawikiem i wzmocnieniem konstrukcji w tym rejonie,
  • montaż tratw ratunkowych wraz z żurawikami,
  • montaż nowego systemu tryskaczowego w siłowni, w pomieszczeniach i na wstawce,
  • montaż nowych odbojnic po obu burtach statku,
  • wykonanie i montaż na wstawce stępek przechyłowych,
  • przedłużenie systemów rurarskich i instalacji elektrycznej,
  • montaż anod cynkowych na wstawce,
  • malowanie i konserwację jednostki.

Przebudowę wykonano pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego LRS ze stali okrętowej kategorii A i AH 36. Dokumentację rysunkową, informację statecznościową i balastowania jednostki przed i po przedłużeniu oraz informacje i instrukcje technologiczne niezbędne do wykonania przebudowy opracowano w Stoczni Remontowej "Nauta" S.A. w Gdyni.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl