Nauta Shiprepair yard

M/V “Örfirisey”

Przedłużanie trawlera


Wstawka kadłuba MV Orfrisey

Jednostka "ÖRFIRISEY"Statek został zbudowany w 1987r. w stoczni w Norwegii zgodnie z przepisami Det Norske Veritas (DNV). Jest to trawler rufowy z dużym pokładem roboczym, dwiema ładowniami chłodzonymi i przetwórnią, maszynownią na rufie, pomieszczeniami mieszkalnymi w części dziobowej i nadbudówką na śródokręciu. W 1998r. jednostka została przebudowana w Stoczni Remontowej "Nauta" S.A. w Gdyni.

Jednostka w czasie przebudowy została przedłużona o 9,90 m przez zamontowanie wstawki cylindrycznej składającej się z części górnej i dolnej. Po zadokowaniu statku został on prze-cięty w ten sposób, że linia cięcia przebiegała przez pokładówki i pokład trałowy oraz burty pionowo do szwu między pasem poszycia nad pokładem głównym, następnie równolegle do pokładu w kierunku dziobu wzdłuż burt i dalej pionowo w dół do stępki. Przy pomocy wciągów pneumatycznych część rufowa została odsunięta, na belkach jezdnych, od części dziobowej. W dalszej kolejności dźwig pływający przetransportował część górną i dolną wstawki i ustawił je na doku między rozsunięte połówki statku. Część dolna wstawki została dosunięta po belkach jezdnych do części dziobowej statku i połączona z nią na styku dziobowym, natomiast część górną wstawki połączono z połówką rufową statku na styku rufowym.

Zakres przebudowy (oprócz przedłużenia)

 • uzupełnienie pokładu trałowego i głównego po zlikwidowanych lukach,
 • przedłużenie systemów rurarskich i instalacji elektrycznej,
 • położenie dodatkowego oświetlenia,
 • wykonanie nadburcia wysokiego w rejonie wstawki,
 • wykonanie pokładu łodziowego w rejonie wstawki,
 • przebudowę skrzyni rybnej,
 • wykonanie pomieszczenia produktów mrożonych na pokładzie głównym na lewej burcie,
 • wykonanie tunelu mrożącego,
 • wykonanie nowych pomieszczeń na pokładzie trałowym,
 • demontaż starych i montaż nowych luków na pokładzie trałowym i w przetwórni,
 • uzupełnienie konstrukcji kadłuba po zdemontowaniu bocznego dźwigu,
 • demontaż wytwornicy lodu i magazynu lodu,
 • montaż instalacji chłodniczej,
 • wykonanie pomieszczeń mieszkalnych.

Przebudowę wykonano pod nadzorem DNV ze stali okrętowej kategorii A. Dokumentacja rysunkowa i technologiczna dotycząca tej przebudowy została wykonana w Dziale Technicznej Obsługi Projektów.

Wymiary główne statku

  Przed przedłużeniem Po przedłużeniu
Długość całkowita 54,65 m 64,55 m
Długość między pionami 46,20 m 56,10 m
Szerokość 12,80 m 12,80 m
Wysokość do pokł. głównego 5,40 m 5,40 m
Wysokość do pokładu trałowego 8,00 m 8,00 m
© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl