Nauta Shiprepair yard

Remont średni i dokowy TRB 646 w zakresie prac specjalnych

Przetarg celem wyłonienia podwykonawców

S.R. Nauta ogłasza postępowanie mające na celu zawarcie umowy, której przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy w trybie przetargu na zasadach określonych w Decyzji Nr 291/MON z dnia 26.07.2006 roku. (Dz.Urz. MON Nr 14, poz. 179 z 2006 r.)

Zapraszamy Podwykonawców do składania ofert na:
Remont średni i dokowy TRB 646 w zakresie prac specjalnych”.

Nr referencyjny postępowania : U/01/PW/13

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w S.R. „NAUTA” S.A., 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 1, w Dziale Produkcji Specjalnej, budynek administracyjny, I p.., pok. 211 do dnia 12.03.2013 r. godz. 10.30.

Szczegóły zapytania oraz dane kontaktowe opisane są w pliku do pobrania

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl